De levende tuin – het gebruik van duurzame materialen

Onze branchevereniging VHG heeft het concept ‘De Levende Tuin’ ontwikkeld. Onlangs heeft de VHG een vernieuwde handleiding uitgegeven met ons Insectenhotel als voorbeeld binnen het thema Duurzaamheid.

“Het gebruik van duurzame producten en materialen is belangrijk in een levende tuin. De vraag naar duurzame producten en materialen voor een gezonde en duurzame leefomgeving neemt enorm toe. Veel maatschappelijk georienteerde bedrijven, instellingen en tuinbezitters willen dat hun intertieur en exterieur hun duurzame imago of levensstijl weerspiegelt. Bij duurzame producten kan men bijvoorbeeld kijken naar het transport en of het materiaal biologisch afbreekbaar is. Bij beplanting naar de herkomst, teeltwijze en bijdrage aan biodiversiteit.”

Hoe dragen wij bij aan een duurzame tuin?

Een duurzame tuin ligt ons nauw aan het hart en er zijn verschillende zaken die hier aan bijdragen. Bijvoorbeeld, al ons groenafval gaat naar een composteerbedrijf en wordt verwerkt tot een compost die wij weer verwerken in de tuin. Daarnaast zijn alle meststoffen / bodemverbeteraars die wij gebruiken en verkopen van biologische kwaliteit. Wij gebruiken geen chemische onkruidbestrijding, maar door het handmatig verwijderen van onkruid en op tijd de noodzakelijke paden schoon te houden werkt preventief en duurzaam.

Meerdere producten in ons assortiment dragen het NL Greenlabel en een groot gedeelte van onze machine’s werkt op accu, geen brandstof uitstoot en geluidsarmer.

Een duurzame levende tuin begint bij een goed ontwerp / beplantingsplan waar we u graag bij helpen.

Het insectenhotel is vrij toegankelijk van 9.00 tot 17.00 uur tijdens werkdagen en op zaterdag.

 

Vind hier meer informatie over de opbouw van het Insectenhotel.

Bel ons nu
Locatie