Ontwerp

Hans heeft bijna 35 jaar ervaring in het ontwerpen, aanleggen  en onderhouden van tuinen.  Er zijn verschillende mogelijkheden waarbij we u kunnen helpen om die mooie tuin een realiteit te maken door middel van een Tuinontwerp, Beplantingsplan of Matenplan.

Besef dat de ruimte die je beschikbaar hebt, speciaal is en maatwerk verdient. Het perceel zelf heeft een aantal handvaten waarmee je kunt werken. Te denken valt aan de vorm van het huis, de ligging, bestaande bomen en andere groene elementen, de omgeving en niet te vergeten de uitstraling die het perceel heeft. Dat laatste moet je versterken, waarbij de wensen hierin worden meegenomen. Als je deze ingrediënten op een goede manier verwerkt, dan leidt dit altijd tot een succes.

Tuinontwerp

De beste investering voor uw tuin is het maken van een tuinontwerp: wat heeft jouw perceel nodig om elke m² zo goed mogelijk te benutten?


1. De tuin wordt opgemeten en op schaal op tekening gezet. Dit is van wezenlijk belang om datgene wat je bedenkt ook in de praktijk uitvoerbaar te maken. Het is geen schets.

2. De wensen worden geïnventariseerd, de omgeving wordt meegenomen en de bestaande ruimte wordt bekeken qua grondsoort / lichtinval en andere elementen.

3. Tijdens het ontwerpproces gaat het voornamelijk om de vormgeving. Het optimaal benutten van de ruimte met als eindresultaat een optimale balans te creëren.

4. De tekening kan in 2D of 3D worden aangeleverd.

Beplantingsplan

Dit is een verdere uitwerking van het ontwerp: wat heeft jouw perceel nodig om de zintuigen te prikkelen?


1. De vormgeving wordt extra geaccentueerd door beplanting.

2. De rijkdom van beplanting, geeft extra accent aan de geuren, de kleuren, de structuren, de vormgeving en je ontspanning.

3.  Bij het beplantingsplan behoort een lijst met beplanting + beschrijving.

Matenplan

Dit kan van belang zijn voor het uitzetten van diverse maten, bestellen van materialen en de praktische uitvoerbaarheid te ondersteunen: wat heeft jouw perceel nodig om de precisie tot zijn recht te laten komen?

Bel ons nu
Locatie